success closed Loading...

Adəmi adəm eyləyən parədir

Mirzə Ələkbər Sabir | Məqalə sayı: 5

datetime30.05.2018 09:13 visitor

Adəmi adəm eyləyən parədir,

Parasız adamın üzü qarədir,

 

Qoy nə əslin, nəcabətin olsun,

Nə nəcibanə halətin olsun,

Baş ayaq eyb içində olsan da –

Tək bu aləmdə dövlətin olsun;

Adəmi adəm eyləyən parədir,

Parasız adamın üzü qarədir,

 

Olmasın fəhmin, əqlin, idrakın,

Var nə qəm, ta ki, vardır əmlakın

Atəşi-xanə suzi-millət ikən –

Hər kəsin sacdəgahıdır xakın;

Adəmi adəm eyləyən parədir,

Parasız adamın üzü qarədir,

 

Olmayır, olmasın da insafın,

Dut qanın şişə içrə əsnafın,

Ta ki, var əldə beş puçuq quruşun –

Mötəbərsən gözündə əşrafın;

Adəmi adəm eyləyən parədir,

Parasız adamın üzü qarədir,