success closed Loading...

“Türk xalqlarının mərasim sistemində Novruzun yeri” adlı kitab nəşr edilib

Tarix elmləri doktoru, türkoloq Güllü Yoloğlunun “Türk xalqlarının mərasim sistemində Novruzun yeri” adlı monoqrafiyası işıq üzü görüb.

Tarix elmləri doktoru, professor Maisa Rəhimovanın və filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Məhərrəm Qasımlının redaktorluğu ilə nəşr olunan monoqrafiyada Azərbaycanın da bir parçası olduğu Türk Dünyasının ən önəmli milli bayramlarına – Gündoğan bayramı, çillələrə, Xıdır Nəbi, Novruz bahar bayramına, cəmrələrə həsr olunub. Burada xalqın təsərrüfat həyatından doğan inamlar, sınamalar, əkinçiliklə, heyvandarlıqla, təqvimlə bağlı digər önəmli tarixlər, Novruzun yaranışı, xalq arasında özünəməxsus adları olan çərşənbələr (Yalançı çərşənbə, Xəbərçi çərşənbə, Ölü çərşənbəsi, Axır çərşənbə), Novruz tonqalı ilə bağlı araşdırmalar, ümumiləşdirmələr, bu mərasimlərin, ayinlərin digər türk xalqlarının yaz bayramlarlı ilə müqayisəli analizi öz əksini tapır.

Enter.News