success closed Loading...

دانشگاه دولتی مسکو در فهرست برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفت

براساس رتبه‌‌بندی جهانی موسسه (THE) دانشگاه دولتی لومونُسُف مسکو، ۱۰ رتبه نسبت به سال گذشته در فهرست برترین دانشگاه‌های جهان پیشرفت داشته است.

دانشگاه دولتی مسکو از میان دانشگاه روسیه در رتبه بندی جهانی بعنوان بهترین دانشگاه روسیه برگزیده شد و در فهرست ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.

این دانشگاه در رتبه ۱۸۹ اُم جهان قرار گرفت که در مقایسه با پارسال این دانشگاه ۱۰ پله صعود کرده است.

در جایگاه دوم و سوم دانشگاه های روسیه، دانشگاه فیزیک-تکنیک مسکو در رتبه ۲۵۰-۲۰۱ و دانشگاه پژوهشی ملی روسیه (مدرسه عالی اقتصاد) رتبه ۳۰۰-۲۵۱ را از آن خود کردند.

همچنین در گزارش موسسه (THE) نیز نام ۳۹ موسسات علمی عالی دیگر نیز به چشم می خورد که ۵ دانشگاه از این تعداد برای اولین بار وارد فهرست برترین دانشگاه های جهان شده اند. در اینجا باید خاطر نشان شد که ۳ دانشگاه از بهترین موسسات علمی روسیه در طول دو سال گذشته بدون تغییر در لیست برترین دانشگاه ها جایگاه خود را حفظ کرده اند.

Enter.News