success closed Loading...

روسیه میلیاردها دلار در اوراق قرضه ایالات متحده سرمایه گذاری کرده است

روسیه در ماه اکتبر سرمایه گذاری خود را در اوراق قرضه دولتی ایالات متحده به 14.629 میلیارد دلار افزایش داد.

 اوج سرمایه گذاری های روسیه در اوراق قرضه دولتی ایالات متحده در فوریه 2013 بود که به 164.3 میلیارد دلار رسید. در سال بعد، به خاطر اختلافات بین دو کشور مقدار آن کاهش یافت.

در آوریل 2018، پس از تصویب تحریم علیه روسیه، روسیه اوراق قرضه دولتی ایالات متحده را کاهش داد و تقریبا نیمی از اوراق قرضه بدهی ایالات متحده را به مبلغ 47.5 میلیارد دلار فروخت.

سردمدار سرمایه گذاری در اوراق قرضه آمریکا، اول کشور چین است که 1،138 تریلیون دلار سرمایه گذاری کرده. ژاپن در رتبه دوم با 1.018 تریلیون قرار دارد، برزیل در رتبه سوم با 313 میلیارد دلار قرار دارد.

Enter.News