success closed Loading...

کمک تصادفی سیاست آمریکا به تقویت اقتصاد روسیه

سیاست آمریکا به طور غیر عمد به تقویت اقتصاد روسیه کمک می کند.

 ناشنال اینترست در این خصوص اطلاع داد.

سخن در خصوص بخش انرژی است. از جمله تاکید می شود که این تاثیر تحریم های آمریکایی علیه ونزوئلا و ایران است. خاطر نشان می شود که هرچند نفت تولید شده در این دو کشور در برخی جهات شبیه به هم است، شرکای سابق کاراکاس و تهران پس از وضع اقدامات محدودیتی به نفت روسی روی آوردند.

کمک اتفاقی دیگر به روسیه ، جنگ تجاری بین چین و آمریکاست که به تقویت انرژی روسی در بازار چین کمک کرده است. روزنامه خاطر نشان می کند پس از وضع تعرفه های متقابل برای تولیدات آمریکایی توسط پکن ، شرکت های انرژی چینی  گاز مایع خرید سهم را در پروژه های روسی در قطب آغاز کرده اند.

این مجله می افزاید که در سال ۲۰۱۶ روسیه در حجم صادرات نفت به چین از عربستان پیشی گرفته و شریک نفتی عمده چین محسوب می شود و پس از خرید «نیروی سیبری» در سال جاری همچنین ۳۸ میلیارد متر مکعب سوخت آبی به چین صادر شده و بدین ترتیب حجم خرید گاز روسی توسط پکن جایگاه دوم را پس از برلین در اختیار دارد.

Enter.News