success closed Loading...

درخواست برکناری زاکربرک از پست رئیس هیئت مدیره شرکت فیسبوک

سهامداران فیس بوک پیشنهاد کرده اند که مارک زاکربرگ، بنیانگذار و مدیر این شرکت را از پست رئیس هیئت مدیره حذف کنند.

 سهام‌داران فیسبوک با ارسال نامه‌یی به کمیسیون فدرالی بورس و اوراق بهادار ایالات متحده امریکا، این پیشنهاد را ارایه نموده اند.

مالکیت سهام دوگانه به او (Zuckerberg — RT) تقریبا 60 درصد از سهم حق رای را می دهد، و حتی با یک مدیر مستقل، به شورا می رود، کنترل محدودی بر اقتدار زوکربرگ دارد. در سایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا آمده است: "مالکیت سهام دوگانه به او (زاکربرگ) تقریبا 60 درصد از سهم حق رای را می دهد، در حالیکه شورا حتی با یک مدیر مستقل، کنترل محدودی بر اقتدار زاکربرگ دارد".

به گفته سهامداران این شرکت، این وضعیت مدیریت فیس بوک را تضعیف می کند، زیرا مدیر عامل شرکت می تواند تاثیر بیش از حد قوی را در هیئت مدیره اعمال کند. همچنان پیشنهاد شده است تا پست‌های زاکربرگ محدود شوند.

Enter.News