success closed Loading...

خودکشی رئیس جمهور سابق پرو

رئیس جمهور سابق پرو هنگام مواجهه با افسران پلیس در منزلش اقدام به خودکشی نمود.

اینتر نیوز به نقل از ایندیپندنت، آلن گارسیا، رئیس جمهور سابق پرو در هنگام مواجه با نیروهای پلیس که برای دستگیری وی به جرم رشوه خواری وارد منزلش شده بودند به گردن خود شلیک کرد.
به دنبال این حادثه آلن گارسیا از منزلش واقع در لیما، پایتخت پرو به بیمارستان کاسیمیرو یولوا انتقال داده شد و در این بیمارستان درگذشت.
آلن گارسیا 69 ساله که یک بار در سال‌های 1985 تا 1990 و بار دیگر در سال‌های 2006 تا 2011 رئیس جمهور پرو بود به اتهام پول شویی و رشوه گرفتن در ارتباط با یک شرکت ساختمانی برزیلی به نام اودبرشت تحت بازجویی قرار داشت و بارها منکر فساد مالی خود شده بود.

Enter.News