success closed Loading...

ریاض میزبان اجلاس سران گروه ۲۰

پانزدهمین اجلاس سالانه رهبران گروه ۲۰ در پایتخت عربستان سعودی برگزار می شود.

اینتر نیوز به نقل از خبرگزاری عربستان سعودی در این خصوص اطلاع داد. 
در این اطلاعیه آمده است که پانزدهمین اجلاس سران گروه ۲۰ در ریاض پایتخت عربستان سعودی در تاریخ ۲۱ و ۲۲ نوامبر برگزار می شود. 
گروه ۲۰، مجموعه از دولت ها و روسای بانک های مرکزی دول با اقتصاد توسعه یافته و یا در حال توسعه است. در کل گروه ۲۰ ، ۷۵ درصد از تجارت جهانی را ارائه می دهد.

Enter.News