success closed Loading...

تخریب مسجد البربغی شیعیان جنایت رژیم آل خلیفه در تعرض به عقاید شهروندان بحرین

جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد: تخریب مسجد البربغی شیعیان از جمله جنایات رژیم آل خلیفه در تعرض به عقاید شهروندان بحرین است.

جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین با نشر تصاویری از یکی از مساجد تخریب شده شیعیان بحرین توسط رژیم آل خلیفه در سال 2011 نوشت: در 17 آوریل سال 2011 رژیم بحرین اقدام به انهدام مسجد و مزار شیخ امیر محمد البربغی نمود که از جمله جنایات وحشتناک این رژیم در تعرض به عقاید شهروندان بحرین است.
این جمعیت افزود تخریب این مسجد در اذهان مسلمان باقی بوده، هست و خواهد ماند.
الوفاق اشاره کرد مسجد البربغی که در جنوب منامه پایتخت بحرین واقع شده است در سال 1549 م بنا شده و مزار تاریخی یکی از علمای جلیل القدر شیعیان بحرین به نام شیخ امیر محمد البربغی را در بر می گرفته است . جزء 9 مسجدی بوده است که شامل شرایط یونسکو برای ثبت به عنوان بنای تاریخی بوده اند.

وقد تم هدم المسجد ضمن 38 مسجداً آخر هدموا في عام 2011 وقد اعترف النظام بعملية الهدم
این مسجد از 38 مسجدی ست که به اعتراف رژیم آل خلیفه در سال 2011 به دست این رژیم تخریب شده اند.

Enter.News