success closed Loading...

بازهم فقدان سواد تاریخی پمپئو مقابل پیام رهبری

سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: مایک پمپئو بازهم با فقدان سواد تاریخی مقابل پیام رهبر معظم انقلاب با اشاره به شب "تیشا بئاو" به مساله قوم یهود و فلسطین پرداخته و پیام ایشان را به فراخوان خشونت علیه یهودیان تعبیر و نهیب زدن برسررژیم کودک‌کش اسرائیل را که فریضه امت مسلمان درحج است، منافی با آیین این شب دانسته است.

علی ربیعی در این توییت افزود: مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا حتی مفهوم شب تیشابآو را نمی‌فهمد که اگر می فهمید رژیم اسرائیل همان شومی بزرگ است که به یکسان بر یهودیان ومسلمانان فلسطین سایه افکن شده و باید برای رهایی ازآن شومی دعا کرد.

ربیعی تاکید کرد: پمپئو نه جامعه ایران را می‌شناسد که شهروندان یهود جایگاه خاص خود را در دل آن دارند، نه تاریخ می داند که شهروندان یهودی ما در همه قرون اسلامی وپیشا اسلامی آیین‌های دینی خود را درکمال آزادی به جا آورده و می‌آورند.

وی تصریح کرد: پمپئو بازهم با فقدان سواد تاریخی مقابل پیام رهبر معظم انقلاب با اشاره به شب "تیشا بئاو" به مساله قوم یهود و فلسطین پرداخته و پیام ایشان را به فراخوان خشونت علیه یهودیان تعبیر و نهیب زدن برسر رژیم کودک‌کش اسرائیل را که فریضه امت مسلمان درحج است، منافی با آیین این شب دانسته است.

Enter.News