success closed Loading...

اردوغان اروپا را با پناهندگان تهدید کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد که اگر کمک های بین المللی لازم را دریافت نکند، مرزهای خود را روی آوارگان سوری برای سرازیر شدن به سوی اروپا باز کند.

اردوغان با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد: اگر کشورهای اروپایی کمک های لازم را به آنکارا برای رسیدگی به امور پناهندگان سوری مقیم ترکیه ارائه نکنند، ما مرزهای خود را به روی این پناهندگان برای سرازیر شدن به سوی اروپا باز خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: ترکیه مصمم به ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه با همکاری آمریکا تا پایان سپتامبر کنونی است ولی در صورت لزوم می تواند به تنهایی این کار را بکند.

Enter.News