success closed Loading...

آشوب در پارلمان انگلیس پیش از اجرای تعلیق 5 هفته‌ای

نمایندگان مجلس عوام پارلمان انگلیس در آخرین جلسه پیش از اجرای تعلیق، علیه نخست‌وزیر این کشور فریاد زدند «شرمت باد».

آخرین جلسه پارلمان انگلیس پیش از اجرای تعلیق ۵ هفته‌ای، ساعات پر تنشی را شاهد بود.

به نوشته روزنامه «گاردین»، در جلسه بامداد سه‌شنبه مجلس عوام پارلمان انگلیس، نمایندگان با در دست گرفتن برگه‌هایی که بر روی آن نوشته شده بود «ساکت‌شده»، اعتراض خود را نسبت به تصمیم «بوریس جانسون» نخست‌وزیر این کشور مبنی بر تعلیق پارلمان اعلام کردند.

«جان برکاو» رئیس مجلس عوام پارلمان در این جلسه به سخنرانی پرداخت. او گفت: «این یک تعلیق عادی نیست. این امری معمول نیست، استاندارد نیست. این یکی از طولانی‌ترین [تعلیق‌ها] در چند دهه است و نه‌تنها در نظر بسیاری از همکاران بلکه برای شمار عظیمی از مردم، چیزی غیر از یک حکم اجرایی است».

هنگام قرائت حکم رسمی تعلیق پارلمان، نمایندگان با ایجاد سروصدا و هو کشیدن خشم خود را نسبت به این اقدام ابراز داشتند. آن‌ها در این جلسه خطاب به بوریس جانسون فریاد زدند:‌ «شرمت باد».

پارلمان قصد داشت مقابل اقدام جانسون برای اجرای برگزیت با توافق یا بدون توافق با اتحادیه اروپا بایستد. اما جانسون که عزم راسخی را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۱ اکتبر (۹ آبان) دارد، توانست با حمایت ملکه، پارلمان را به تعلیق درآورد.

ناتوانی قانون‌گذاران در تشکیل جلسه در پارلمان برای مقابله با اجرای برگزیت بی‌توافق دست جانسون را برای انجام آن باز خواهد گذاشت.

جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلیس نیز فاش کرد پارلمان قصد داشت چهارشنبه این هفته طرح سوال از نخست‌وزیر را برای دومین بار در خصوص جانسون اجرا کند. وی تعلیق پارلمان را اقدامی شرم‌آور دانست.

برگه اعتراضی با عنوان «ساکت‌شده» بر روی صندلی رئیس مجلس عوام انگلیس

Enter.News