success closed Loading...

رئیس جمهور سابق اندونزی درگذشت

ئیس جمهور سابق اندونزی در هشتاد و سه سالگی درگذشت.

اینتر نیوز به نقل از بلومبرگ، بخارالدین یوسف حبیبی، رئیس جمهور پیشین اندونزی در سن 83 سالگی درگذشت.

رئیس جمهور سابق اندونزی در بیمارستان نظامی گاتوتو سهبرتو در جاکارتا درگذشت.

بخارالدین یوسف حبیبی از سال 1978 تا 1988 معاون وزیر علوم و فناوری اندونزی، در سال 1998 به عنوان معاون رئیس جمهور اندونزی و از 1998 تا 1999 ، پس از استعفای رئیس جمهور سوهارتو به عنوان رئیس جمهور اندونزی خدمت کرد.

Enter.News