success closed Loading...

سفیر ایران در روسیه به وزارت خارجه این کشور احضار شد

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش داد که سفیر ایران به وزارت خارجه این کشور احضار شده است.

 روسیه گزارش داد که وزارت خارجه این کشور سفیر ایران در مسکو برای پاره ای توضیحات فراخوانده است.

پیش از این برخی رسانه‌های روسی مدعی شده بودند که یک خبرنگار روس در تهران به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شده است.

Enter.News