success closed Loading...

درگیری در کشمیر کشته و زخمی از هند و پاکستان بر جای گذاشت

دو سرباز و یک فرد غیر مسلح از طرف هندی و شش پاکستانی در تیراندازی ها در منطقه تانگدهار کشمیر جانشان را از دست دادند.

 روز یکشنبه خبرگزاری رویترز در این خصوص اطلاع داد.

بر اساس اطلاعات این خبرگزاری سه هندی و هشت فرد غیر مسلح پاکستانی زخمی شدند. به گفته نماینده ارتش هند، پاکستان رژیم آتش بس موجود در منطقه را نقض کرده و در نتیجه آن هند مجبور شد با آتش پاسخ دهد.

رئیس دولت منطقه پاکستانی کشمیر به نوبه خود قتل ساکنین غیر مسلح را محکوم کرده و آنرا اقدام به شدت بی رحمانه هند نامید.

پیشتر روز یکشنبه شبکه ان دی تی وی در خصوص کشته شدن یک ساکن غیر مسلح و سه مجروح در کشمیر هند بر اثر تیراندازی ها از طرف پاکستان خبر داده بود.

Enter.News