success closed Loading...

پیش بینی فروپاشی اتحادیه اروپا از دیدگاه پوتین

اختلاف نظر بین اعضای اتحادیه اروپا در آینده ممکن است به خروج کشورهای اروپای شرقی از این اتحادیه تبدیل شود.

 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این خصوص شرح داد.

به عقیده رئیس دولت روسیه، اختلاف نظرها در اتحادیه اروپا از «مسائل کاملا مشخص» پدیدار شده است. به عنوان مثال بریتانیا که ده ها میلیارد یورو برای حمایت کشور با اقتصاد کمتر توسعه یافته خرج می کند. پوتین گفت: « من فکر نمی کنم که مالیات دهندگان بریتانیایی با دانستن این موضوع که بخش قابل توجهی از پول هایشان برای حمایت از کسانی هزینه می شود که فعلا به سطح مشخصی از توسعه اقتصادی نرسیده اند، دلشان نمی خواهد مالیات بدهند. »

رئیس دولت همچنین خاطر نشان کرد که تقریبا تا سال ۲۰۲۸ برخی کشورهای اروپای شرقی به چنین سطحی از توسعه اقتصادی می رسند ضمن اینکه حمایت بودجه کل اروپایی را دریافت نخواهند کرد. وی بیان داشت: « من مطمئن نیستم که چنین تفکری بروز نکند که از اتحادیه اروپا خارج شوند همانطور که بریتانیا به این نتیجه رسید.»

Enter.News