success closed Loading...

شرط بندی سر وارث آینده بریتانیا

یک بنگاه شرط بندی بریتانیایی بر روی جنس، اسم و ظاهر فرزند آینده پرنس هری و همسرش، دوشس ساسکس، مگان مارل شرط بندی راه انداخت.

اینتر نیوز به نقل از استریتس تایمز، این شرط بندی توسط یکی از معروفترین بنگاه های شرط بندی بریتانیا به نام "ویلیام هال" برگزار می شود.

بیشترین شرکت کنندگان در این شرط بندی پیش بینی کردند که فرزند بعدی پرنس هری و مگان مارل به احتمال زیاد دختری با موهای قرمز خواهد بود.

نام های احتمالی در صورتی که فرزند دختر باشد گریس، آلیس، ویکتوریا و ایزابلا، اما پیشگام پیش بینی نام دیانا بود — نام مادر پرنس هری که در یک تصادف اتومبیل در سال 1997 درگذشت.

در صورتی که فرزند آنها پسر باشد نیز نام های احتمالی آرتور، چارلز، ادوارد یا جیمز مطرح شده است.

Enter.News