success closed Loading...

بالگرد لوکس به کاروان خودروهای پوتین اضافه می شود

در خط تولید وسایل حمل و نقل تولید روسیه برند Aurus که با نام " خودرو سواری پوتین" مشهور است به زودی بالگرد لوکس اضافه خواهد شد.

 هلدینگ " بالگردها روسیه " در این خصوص اطلاع داد.

خاطر نشان می شود که بالگرد برپایه مدل " آنسات" خواهد بود که از سال 2013 در کارخانه بالگردسازی کازان تولید می شود.

پیشنهاد می شود که بالگرد جدید بر اساس وسایل حمل و نقل وی آی پی و شرکتی خواهد بود. معرفی آن در چارچوب برنامه نمایشگاه هوافضای ماکس 2019 برنامه ریزی شده است.

مدل جدید بالگرد همان سطح راحتی را خواهد داشت که خودرو کروکی  Aurus دارد.

Enter.News