success closed Loading...

افشای برنامه استفاده از کبوتران برای فعالیت جاسوسی در دوره جنگ سرد

سازمان مرکزی اطلاعات امریکا (سیا) در سالهای جنگ سرد برنامه هایی برای استفاده از کبوتران در فعالیت جاسوسی تدوین کرده بود.

 اسناد افشا شده منتشره در سایت رسمی سیا حاکی از این امر هستند.

در یکی از اسناد ضمن اشاره به توانایی های کبوترهای پیام رسان گفته می شود آنها از جمله می توانند در هرگونه شرایط آب و هوایی دوربین های عکاسی 16 میلیمتری را در مسافت های صد ها میلی حمل کرده و عکس های خوب و با کیفیتی را بگیرند.

در نظر بود کبوترها از جمله در آلاسکا تمرین داده شوند تا برای کار در شرایط دشوار مناطق دوردست شمالی روسیه آماده شوند.

سازمان مرکزی اطلاعات امریکا خاطرنشان می کند  برنامه استفاده از کبوتران جاسوس در رابطه با "دلایل فنی و دیگر دلایل" در نهایت اجرا نشد.

Enter.News