success closed Loading...

واکنش عراقچی به خروج نظامیان آمریکایی از سوریه

مصاحبه با عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در رابطه با خروج نظامیان آمریکایی از سوریه.

به گزارش اسپوتنیک، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری اسپوتنیک در رابطه با ارزیابی از خروج نظامیان آمریکا از سوریه و این که گفته می شود آمریکا با این کار ضربه به ایران را آماده می کند، گفت: "بحث های زیادی در این خصوص صورت گرفته و عکس العمل های مختلفی در سطح جهانی بوده حتی در داخل خود آمریکا بوده باید ببینم آیا واقعا به این عمل خواهند کرد یا نه و ما بر اساس آن تصمیم خواهیم گرفت."

عراقچی به سوال خبرنگار اسپوتنیک در رابطه با اینکه این اقدام آمریکا بر وضعیت در سوریه و منطقه چه تاثیری خواهد گذاشت پاسخ داد: "اجازه بدید اول ببینیم عمل می کنند به این یا نه."

Enter.News