success closed Loading...

مهمترین علت سرطان مشخص شد

محققان در پژوهش های خود متوجه شدند که اختلال در علمکرد یکی از ژن های انسان عامل اصلی بروز سرطان است.

اینتر نیوز به نقل از يورك آلرت، محققان در پژوهش های خود متوجه شدند که اختلال در عملکرد ژن تی پی-53، که وظیفه توقف رشد و تقسیم سلولی در هنگام آسیب یا استرس را بر عهده دارد ، عامل اصلی سرطاناست.

دانشمندان دانشکده پزشکی بیلر در ایالات متحده ، 10225 نمونه بافتی را مطالعه کردند که 32 نوع تیپ تومور سرطانی را شامل می شد و دی ان ای آنها را با 80000 جهش مختلف که در طی سه دهه تحقیق جمع آوری شده بود مقایسه کردند. معلوم شد که بیمارانی که کمتر زنده می ماندند اغلب دارای جهش در ژن هستند.

علاوه بر نقش تی پی-53 در ایجاد سرطان ، محققان چهار ژن دیگر را یافتند که بر بقای بیمار تأثیر می گذارد. علاوه بر این تجزیه و تحلیل نشان داد که در 91٪ موارد در مطالعه سرطان، نقص در هر دو نسخه از ژن تی پی-53 مشاهده شده است که بیشتر آنها به دلیل نقص در نسخه اولیه آن و سپس تکثیر نسخه ناقص رخ داده است.

ژن پی-53 که همچنین پروتئین پی-53 نیز نامیده می‌شود، یک ژن سرکوبگر غده است که در انسان در ژن تی پی 53 و روی کروموزوم 17 رمزگذاری شده‌است. این ژن در جانداران چند یاخته‌ای بسیار کارا می‌باشد زیرا در هماهنگی چرخهٔ یاخته‌ای و همچنین در جلوگیری از پدید آمدن سرطان بسیار کارگر می‌باشد. ژن پی-53 «پاسدار ژنوم» خوانده شده‌است چون این ژن در نگهداشت پایایی ژنوم با جلوگیری از جهش در آن نقش دارد.

Enter.News