success closed Loading...

پروتئین هایی که مراحل اولیه رشد جنین را کنترل می کنند شناسایی شدند

محققان توانستند دو پروتئین شناسایی کنند که کل مراحل اولیه توسعه جنین را هدایت و رهبری می‌کنند.

اینتر نیوز به نقل از فیز، در مطالعه‌ اخیری که توسط استاد زیست شناسی در آزمایشگاه "آنجلیک استاتوپولوس" انجام شد، محققان مؤسسه فناوری کالیفرنیا دو پروتئین را که مانند یک رهبر ارکستر عمل می‌کنند و کل مراحل اولیه توسعه جنین را هدایت و رهبری می‌کنند، شناسایی کردند.

محققان برای این مطالعه به سراغ مگس میوه یا مگس سرکه رفتند. گرچه به نظر می‌رسد بررسی مگس کمی عجیب و غریب است، اما معمولا از مگس میوه به عنوان یک الگوی ارگانیسم برای به دست آوردن دانش مفهومی بهتر از زیست شناسی که پایه و اساس توسعه انسان است، استفاده می‌شود. در این تحقیق این سؤال مطرح شده است: چگونه سلول‌های جنینی مگس میوه تصمیم می‌گیرند که ژن‌ها در چه موقعی بیان شوند تا در قسمت‌های مناسب بدن رشد کنند؟

تفاوت در بیان ژن سلولی توسط پروتئین‌هایی به نام فعال کننده که باعث افزایش بیان ژن‌ها می‌شوند و سرکوبگرها که باعث کاهش بیان ژن‌ها می‌شوند، صورت می‌گیرد. متداول‌ترین سرکوبگرهای مورد مطالعه به صورت منطقه‌ای متمرکز شده‌اند، به این معنی که در مکان‌های خاص به سلول محدود می‌شوند. تیم تحقیقاتی سرانجام دریافت که دو پروتئین به نام‌های "رانت"(Runt) و "Su (H)" محرک آغاز رشد جنین و عامل اصلی شروع فرآیند تبدیل تخمک به جنین هستند. آنها دریافتند که "رانت" مانند یک رهبر ارکستر در واقع هماهنگ کننده زمان بیان ژن‌ها در جنین و نظم دهنده است. سرکوبگرهای "رانت" بیان برخی ژن‌ها را تا زمان مناسب سرکوب می‌کنند. از طرف دیگر، "Su(H)" سطح بیان ژن را کنترل می‌کند، مانند رهبر ارکستر که میزان بلند یا آرام نواختن ساز توسط نوازنده را تعیین می‌کند.

Enter.News