success closed Loading...

دانشمندان می توانند خطر حمله قلبی را با دقت 90 درصد پیش بینی کنند

پزشکان متخصص راهی را برای پیش بینی خطر حمله قلبی با دقت 90 درصد پیدا کردند.

محققان دانشگاه آکسفورد در پیشرفت غیرمنتظره و با استفاده از هوش مصنوعی توانستند از طریق مشاهده لایه های زیر سطحی در سی تی اسکن و نشانگرهای زیستی که می توانند پرچمهای قرمز اولیه را نشان دهند به حمله قلبی در آینده پی ببرند.

دانشمندان گفتند که 350 هزار نفر در سال می توانند از این طریق مورد بررسی قرار بگیرند و اطمینان حاصل شود که برای آنها از حملات احتمالی کشنده در آینده، معالجه مناسبی صورت خواهد گرفت.

در حال حاضر، بیمارانی که دچار درد قفسه سینه می شوند را برای سی تی اسکن می فرستند.

در حدود یک چهارم موارد، آنها انسدادهایی را نشان می دهند که با جراحی قابل درمان است.

Enter.News