success closed Loading...

روشی قابل اعتماد برای جلوگیری از مرگ بر اثر سرطان

محققان دانشگاه لاکرونیا در اسپانیا از یک روش مطمئن برای جلوگیری از مرگ زودرس بر اثر سرطان و بیماری های قلبی نام بردند.

اینتر نیوز به نقل از یورک الرت، محققان دانشگاه لاکرونیا در اسپانیا به این نتیجه رسیده اند که ورزش یک روش مطمئن برای جلوگیری از مرگ زودرس بر اثر سرطان، بیماری های قلبی و موارد دیگر است.

در مطالعه ای که محققان این دانشگاه بر روی 4714 زن (با میانگین سنی 64 سال) انجام دادند، آمادگی جسمانی آنها را با استفاده از تمرین تردمیل بررسی کردند. در مدت زمان بیش از چهار سال تحقیق و مطالعه، 345 مورد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی، 164 مورد مرگ بر اثر سرطان و 203 مورد مرگ و میر از علل دیگر گزارش شد. علاوه بر این، در زنانی که از تمرینات جسمی خوبی برخوردار نبودند، میزان مرگ و میر سالانه چهار برابر بیشتر از بقیه بود و میزان مرگ و میر سالانه بر اثر سرطان دو برابر بیشتر بود.

Enter.News