success closed Loading...

بازگشت آوارگان سوری

بیش از 3000 آواره سوری طی یک روز به سوریه بازگشتند

اینتر نیوز و به نقل از مرکز روسی مصالحه مابین طرفین متخاصم و کنترل بر اسکان آوارگان، طی یک روز گذشته بیش از 3000 آواره سوری از کشورهای اردن و لبنان به سوریه بازگشتند.

که از این تعداد، 389 آواره (117 زن و 199 کودک) از کشور لبنان و تعداد 2675 نفر (803 زن و 1364 کودک از کشور اردن وارد سوریه شدند.

لازم به ذکر است که هنوز عملیات اسکان آواره های مذکور و همچنین کمک های بشردوستانه در ارتباط به آنها انجام نگرفته است.

Enter.News