success closed Loading...

تظاهرات مردم لبنان در حمایت از سیدحسن نصرالله

حامیان حزب الله دقایقی پس از پایان سخنرانی سیدحسن نصرالله کارناوالی در حمایت از او به راه انداختند.

طرفداران حزب الله در بعلبک و نقاط دیگری از لبنان در حمایت از رهبر این جنبش به خیابان ها آمدند.

شرکت کنندگان در این راه پیمایی با تاکید بر سخنان سید حسن نصرالله و مقاومت، از درخواست های مردمی مطرح شده در این جنبش حمایت کرده و خواهان اصلاح مسیر تظاهرات های مردمی شده و بر ضرورت بازشدن همه مسیرها و راههای ارتباطی میان مناطق لبنان و فراهم کردن فرصتی برای ادامه فعالیت های شهروندان و بازشدن مدارس از روز شنبه تاکید کردند.

Enter.News