success closed Loading...

بات جدید بوستون داینامیکس می تواند جایگزین نیروی انسانی شود

شرکت بوستون داینامیکس ویدیویی از یک ربات پیشرفته منتشر کرده است که برای کار در انبارهای تدارکاتی طراحی شده است.

 شرکت بوستون داینامیکس ویدیویی از یک ربات پیشرفته منتشر کرده است که برای کار در انبارهای تدارکاتی طراحی شده است و می تواند بسته هایی تا وزن 15 کیلوگرم را با استفاده از یک مکنده ویژه بلند کرده و منتقل کند.

این ربات دو چرخ که توسط شرکت بوستون داینامیکس طراحی شده است قادر است که در شرایط مختلف تعادل خود را حفظ کند و نه تنها در سطوح صاف قادر به کار بوده بلکه در سطوح شیب دار و یا با پستی و بلندی هم می تواند کار خود را انجام دهد.

Enter.News