success closed Loading...

روسیه «واقعی ترین تهدید» برای آمریکاست

روسیه به عنوان «واقعی ترین تهدید نظامی » برای آمریکا و همچنین منافع آمریکا در اروپا شمرده می شود.

 نویسندگان گزارشIndex of U.S. Military Strength موسسه تحقیقاتی استراتژیک آمریکا Heritage Foundation به این نتیجه رسیده اند.

در این سند روسیه را از نظر توانایی های رو به رشد خود ، کشوری با «رفتارهای تهاجمی» و «تهدید آمیز» می نامند.

چین را نیز اینطور ارزیابی می کنند و محققین آنرا «جامع ترین و همگانی ترین تهدید» می خوانند.

در این سند خاطر نشان می شود که روسیه بزرگترین انبار مهمات تسلیحات هسته ای را در بین قدرت های اتمی داراست وتوانایی نابود کردن اهداف بسیاری را در محدوده آمریکا و کشورهای متحد ایالات متحده دارد.

جایگاه ویژه در این تحقیقات به موضوع مدرن سازی ارتش روسیه اختصاص دارد. کارشناسان آمریکایی سیستم موشکی ضد هوایی اس ۵۰۰ «پرومتی» و سیستم های ضد ماهواره ای و جنگ رادیوالکترونیکی ، تانک های تی ۷۲، تی ۸۰ و تی ۹۰ را مثال می زنند.

Enter.News