success closed Loading...

عدم توانایی آمریکا در مقابله با سلاح روسی

نظامیان آمریکایی اعلام کردند که برای «جنگال» آماده نیستند.

اینتر نیوز به نقل از «برکینگ دفنس»، نظامیان آمریکایی اعلام کردند که ایالات متحده برای  مقابله با جنگ الکترونیک «جنگال»، در صورت درگیری با روسیه و چین، آماده نیستند.

به گفته هری لایک سرهنگ نیروهای مسلح ایالات متحده، ارتش آمریکا کندتر از دیگر کشورها بروزرسانی روش های«جنگال» را اجرایی می‌کند.به عنوان مثال، نظامیان آمریکایی، گوشی های خود را خاموش نمی‌کنند و به این ترتیب محل استقرار آنها فاش می‌شود.

وی در ادامه گفت:« نظامیان آمریکایی ایجاد شبکه های ذخیره ارتباطی را فراموش می کنند. اگر شبکه های اصلی از کار بیفتد، چه خواهد شد؟ روسیه و چین از این موضوع به نفع خود استفاده خواهند کرد. دشمن شرطی از صدا‌خفه‌کن الکترونیک استفاده خواهد کرد».

Enter.News