success closed Loading...

وزارت دفاع: ارتش آذربایجان وارد شهر آغدم شد

براساس اتفاق سه جانبه امضا شده توسط رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان ، نخست وزیر جمهوری ارمنستان و رئیس جمهور فدراسیون روسیه ، واحدهای ارتش آذربایجان در تاریخ 20 نوامبر وارد منطقه آغدم شدند.

 

 

Enter.News